Нормативно-правове забезпечення діяльності закладу/Files/images/2б.jpg

Статут ЗДО

Структура та органи управління

Витяг з Закону України «Про освіту»(набрав чинності з 28.09.2017)

Стаття 24.Управління закладом освіти

1. Система управління закладами освіти визначається законом та установчими документами.

Установчі документи закладу освіти повинні передбачати розмежування компетенції засновника (засновників), інших органів управління закладу освіти та його структурних підрозділів відповідно до законодавства.

2. Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу, здійснюють:

засновник (засновники);

керівник закладу освіти;

колегіальний орган управління закладу освіти;

колегіальний орган громадського самоврядування;

інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

Стаття 27.Колегіальні органи управління закладів освіти

1. Основним колегіальним органом управління закладу освіти є вчена або педагогічна рада, яка створюється у випадках і порядку, передбачених спеціальними законами.

2. Основні повноваження, відповідальність, порядок формування і діяльності колегіальних органів управління закладу освіти визначаються законодавством та установчими документами закладу освіти.

Стаття 28.Громадське самоврядування в закладі освіти

1. Громадське самоврядування в закладі освіти - це право учасників освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в закладі освіти, захисту їхніх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі) та в управлінні закладом освіти у межах повноважень, визначених законом та установчими документами закладу освіти.

У закладі освіти можуть діяти:

органи самоврядування працівників закладу освіти;

органи самоврядування здобувачів освіти;

органи батьківського самоврядування;

інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

2. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти.

3. Повноваження, відповідальність, засади формування та діяльності органів громадського самоврядування визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу освіти.

/Files/images/Снимок (1).png

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в закладі дошкільної освіти

Заклад дошкільної освіти розраховано на 147 дітей

01.09.2023 р. - 183 дітей

Ранній вік: 2 група (2-3 р.)

Передшкільний вік: 2 групи (4-5 р.); 2 групи (5-6 р.); 2 спеціальна група (3-4 р.); 1спеціальна група (4-5 р.); 1 спеціальна група (5-6 р.)

2022-2023 н.р.
2022-2023 н.р.

Мова освітнього процесу - УКРАЇНСЬКА

Прийом дітей до ЗДО № 262 здійснюється директором протягом календарного року на підставі:

- свідоцтва про народження дитини;

- заяви батьків, або осіб, які їх замінюють;

- медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;

- довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

- карти профілактичних щеплень;

- направлення Територіального відділу освіти Комунарського району.

Кiлькiсть переглядiв: 128