Сторінка інструктора з фізкультури Чернякової Іляни Олексіївни

Педагогічне кредо:

"Фізичні вправи можуть замінити безліч ліків, але жодні ліки у світі не можуть замінити фізичні вправи" Анджело Моссо

На цій сторінці можна знайти фізкультурні конспекти занять,розваг,свят,дні Здоров'я та спортивні цікавинки.

Фізичне вихованняв дитячому садку

Одним із основних завдань, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»є збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини.
Фізичне виховання підростаючого покоління є одним із найважливіших напрямів сучасної дошкільної освіти. Воно спрямовується на збереження і зміцнення здоров’я дошкільників, своєчасне формування у них життєво важливих рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей, забезпечення належного рівня фізичної підготовленості й фізичної культури взагалі, ознайомлення із будовою і основними функціями свого тіла, виховання стійкого інтересу до рухової активності, вироблення звички до здорового способу життя.
Пріоритетність фізичного розвитку дітей визначається чинними нормативно-правовими документами дошкільної галузі – Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру», «Про охорону дитинства». Цими документами держава гарантує усім дітям дошкільного віку реалізацію прав на охорону життя і здоров’я, безоплатну кваліфіковану медичну допомогу, забезпечення раціонального харчування, сприяє створенню безпечних умов для формування всебічно розвиненої життєвокомпетентної особистості в процесі суспільного і родинного виховання тощо.
З огляду на зазначене, діяльність дошкільних навчальних закладів спрямовується на збереження, зміцнення й відновлення фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей, забезпечення їх своєчасного та повноцінного, гармонійного фізичного розвитку з перших років життя.
У фізичному розвитку дітей наші заклади орієнтуєтьсяна об'єднання зусиль педагогів і сім'ї щодо охорони життя, збереження і зміцнення дитячого здоров'я, підвищення опорності організму негативним факторам зовнішнього середовища, формування у дітей системи уявлень про власний організм, здоровий спосіб життя, засоби ефективного впливу на стан здоров'я і фізичного розвитку, необхідного набору життєво важливих рухових умінь і навичок, фізичних якостей малят, а також для оптимізації рухової активності дошкільників у процесі організації їхньої життєдіяльності.Реалізація даної мети вирішується розв'язанням комплексу наступних завдань:
ОЗДОРОВЧІ ЗАВДАННЯ:
1. Охорона життя та зміцнення здоровя дітей.
2.Формувати правильну поставуі розвивати всі групи м'язів.
3. Підвищувати рівень стійкості організму до впливу несприятливих факторів навколишнього середовища.
4. Спонукати дітей до самостійного використання добре знайомих видів і способів загартування вдома і в дитячому садку.
ОСВІТНІ ЗАВДАННЯ:
1. Формувати уявлення про своє тіло, про необхідність збереження свого здоров'я.
2. Опанування різновидів життєнеобхідних рухів - ходьби, бігу, стрибків, лазіння.
3. Збільшувати запаси рухових навичок та вмінь за рахунок розучування спортисних вправ та ігор з елементами спорту.
4. Формування культурно-гігієничних навичок.
5. Розширювати знання дітей про розмаїття фізичних і спортивних вправ.
ВИХОВНІ ЗАВДАННЯ:
1. Розвивати у дітей інтерес до різних видів рухової діяльності ( навчальної, ігрової, трудової і тощо)
2. Підвищувати рівень довільності дій дітей.
3. Розвивати у дітей наполегливість і витримку при досягненні мети, прагнення до якісного виконання рухів.
4. Розвивати доброзичливі відносини з однолітками в процесі спільної рухової діяльності.
5. Виховувати любов до спорту. 6. Формувати позитивні моральні та вольові риси характеру.
В нашому садочку проводиться повний обсяг форм фізичного виховання відповідно до Програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі".
Сукупність організаційних форм роботи, які впроваджуються в освітній процес, становлять:- заняття з фізичної культури (проводяться двічі на тиждень за загальним розкладом занять у приміщенні або на майданчику (в період з квітня до жовтня за належних погодних умов і тричі на тиждень під час прогулянок);
- фізкультурно-оздоровчі заходи (ранкова гімнастика, гімнастика після денного сну, фізкультхвилинки, фізкультпаузи, загартувальні процедури);
- різні форми організації рухової активності у повсякденні (заняття фізичними вправами на прогулянках, фізкультурні свята та розваги, дитячий туризм, рухливі ігри, самостійна рухова діяльність, Дні та тижні здоров'я, індивідуальна робота з фізичного виховання).
При проведенні різних форм фізкультурно-оздоровчої роботи педагоги закладу дотримуються рекомендацій щодо їх тривалості, насиченості динамічним компонентом, враховують індивідуальні показники стану здоров'я, самопочуття дітей.
В садочку здійснюється повнийкомплекс оздоровчо - загартовуючих заходів:Традиційні:
- ходіння босоніж влітку по скошеній траві, камінцях;
- гігієнічні водні процедури;
- гімнастика пробудження;
- масаж рефлекторних зон стопи, використовуючи "доріжки здоров'я";
- проведення дотикового масажу;
- вправи на формування правильної постави;
- гімнастика для очей;
- пальчикова гімнастика;
- масаж долоньок горіхами, каштанами;
- повітряні процедури;
- вітамінотерапія: вживання в їжу часнику, цибулі, фруктів, овочів.
Нетрадиційні:
- ароматерапія;
- фітотерапія;
- дихальна гімнастика;
- психокорекція (казкотерапія, кольорова терапія, сміхотерапія, психогімнастика).

Педагогами закладів велика увага приділяється валеологічній освіті дітей (прищеплення стійких культурно-гігієнічних навичок, навчання догляду за своїм тілом, навичкам надання елементарної допомоги, формування позитивного відношення до власної статі, розуміння відмінності, норм стосунків між хлопчиками та дівчатками, формування вміння визначати свій стан та самопочуття).

Як результат системного підходу до питань фізкультурно-оздоровчої роботи в закладах спостерігається зниження захворюваності, високі показники фізичного розвитку, у дітей сформовано певні знання з валеологічної освіти, усвідомлення значення здорового способу життя.

Фізкультурно-оздоровча робота

Ранкова гімнастика – обов’язкова складова організації життєдіяльності дітей у дошкільному навчальному закладі. Вона сприяє поглибленню дихання, посиленню кровообігу, обміну речовин, розвитку різних груп м’язів, правильній поставі, розгальмовуванню нервової системи після сну, викликає позитивні емоції.
Головна вимога до гімнастики у літній період – проведення її на свіжому повітрі, а взимку – у добре провітреному приміщенні. Для підвищення опірності організму до несприятливих кліматичних умов одяг під час виконання вправ має бути легким.
Добір вправ у комплексі визначається з урахуванням можливостей і стану здоров’я дітей певного віку, а також їхніх індивідуальних особливостей. Вправи використовуємо прості та доступні для виконання, включаємо біг, ходьбу, стрибки, інші вправи для різних груп м’язів.
Тривалість ранкової гімнастики: для дітей раннього віку – 4-5 хв., молодшого дошкільного віку - від 6 до 9 хв., старшого – 8-12 хв. Комплекси ранкової гімнастики розучуються на заняттях з фізичної культури, діють 2 тижні з ускладненням на другому.
Протягом року вже знайомі комплекси періодично повторюються, збільшується навантаження за рахунок урізноманітнення вправ, підвищення інтенсивності виконання.
Враховуючи провідну роль ігрової діяльності в особистісному зростанні дітей, значне місце під час організації рухового режиму відводиться рухливим іграм. При їх доборі враховуються такі чинники: вік дітей, пора року, погодні та природні умови, місце ігор протягом дня, наявність необхідного фізкультурного обладнання та інвентарю.
Рухливі ігри включаються до різних форм роботи з дітьми (занять, свят, розваг тощо) після їх попереднього розучування.
Протягом дня ми проводимо рухливі ігри різних видів: сюжетні й безсюжетні, ігри змагального типу, з елементами спортивних ігор (баскетбол, футбол) та спортивних вправ (катання на санчатах), забав (серсо, кільцекид, кеглі) тощо. Навчання елементів більшості спортивних ігор і вправ спортивного характеру здійснюється на заняттях з фізичної культури, а закріплення – на прогулянках.
Фізичні вправи широко використовуються в різноманітних організаційних формах (ранкова гімнастика, заняття з фізичної культури, рухливі ігри тощо).
Фізкультурні свята проводяться двічі – тричі на рік. Оптимальна тривалість заходу для дітей цього віку – 40-50 хвилин, для старшого віку – 50-60 хвилин. Фізкультурні свята організовуємо в першій половині дня, в фізкультурній залі або на майданчику. Підготовка дітей до свята розпочинається заздалегідь і здійснюється впродовж усього освітнього процесу (, фізкультурних заняттях, під час ранкової гімнастики, ігор тощо).
Фізкультурні розваги проводяться, починаючи з раннього віку (3-й рік життя) один-два рази на місяць, переважно у другій половині дня. Тривалість фізкультурних розваг для дітей раннього віку – 15-20 хв., молодшого – 20-35 хв., старшого віку – 35-40 хв. Місцем їх проведення фізкультурна зала, фізкультурний майданчик.Обов’язковим є участь кожної дитини в розвазі. У фізкультурних розвагах для дітей старшого дошкільного віку переважають естафети, конкурси , а також використовуватися ігри та вправи спортивного характеру.
Дні здоров’я організовуюємо один раз на місяць, починаючи з 3-го року життя. Цей день насичується різноманітними формами: загартувальні та лікувально-профілактичні процедури, дитячий туризм, фізкультурне свято або розвага, самостійна рухова діяльність, рухливі ігри на прогулянках, фізкультурні заняття тощо. Більшість з них проводимо на свіжому повітрі.
У день здоров’я вся освітня робота пов’язується з темою здоров’я та здорового способу життя (бесіди, читання художньої літератури, ігрова, пізнавальна, трудова, самостійна художня діяльність тощо). Програма дня здоров’я передбачає як загальні для всього дошкільного закладу заходи, так і розраховані на кожну вікову групу.
Заняття розглядаються як цілеспрямована та унормована форма організованої навчально-пізнавальної діяльності з фізичної культури та формування основ здорового способу життя. Вони дають змогу систематично, послідовно формувати, закріплювати й удосконалювати рухові вміння та навички, розвивати фізичні якості, давати дітям спеціальні знання та прищеплювати потребу в повсякденних заняттях фізичною культурою, оптимізувати рухову діяльність.
Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться, починаючи з третього року життя. Тривалість занять для дітей раннього віку – 15-20 хв., молодшого – 20-25 хв., старшого -30-35 хв.

Рухова активність дітей дошкільного віку

Рухова активність дітей дошкільного віку є природною біологічною потребою ступінь задоволення якої багато в чому визначає подальший структурний і функціональний розвиток дитячого організму. Адже відбувається інтенсивний розвиток органів та становлення функціональних систем організму, складаються основні риси особистості, формується характер, ставлення до себе та оточуючих.

Одним з пріоритетних напрямків освітнього процесу дошкільного навчального закладу є фізичне виховання дітей. Воно спрямовується на охорону та зміцнення здоров’я, підвищення опірності й захисних сил дитячого організму, поліпшення його працездатності та своєчасне формування у малюків життєво важливих рухових умінь та навичок, розвиток фізичних якостей.

Форми фізичного виховання дітей дошкільного віку досить різноманітні. Це заняття фізичними вправами, рухливі ігри, спортивні розваги, прогулянки, також велике значення має рухова активність в ранковий час. Для її забезпечення в садочку щоденно проводиться ранкова гімнастика. За допомогою загально-розвиваючих вправ дітки активізуються та налаштовуються на подальшу роботу. Дуже важливо, щоб виконання вправ ранкової гімнастики увійшло в звичку.

Заняття являють собою цілеспрямовану та унікальну форму організованої навчально-пізнавальної діяльності з фізкультури та подальшого формування основ здорового способу життя. Як правило вони дають змогу систематичного та послідовного закріплювання та удосконалювання рухових умінь та навичок, розвивають фізичні якості дають дітям соціальні знання та прищеплюють потребу в повсякденних заняттях фізкультурою оптимізують рухову діяльність.

На заняттях діти виконують:

• Загально-розвивальні вправи (ходьба,біг, стрибки…) з поступовим збільшенням навантаження;

• Вправи корегую чого спрямовування(для профілактики порушень постави та плоскостопості)

• Вправи для формування певних фізичних якостей та навиків для впливу на різні м’язові групи з поступовим розподілом навантажень;

• Рухливі ігри

Заняття з фізкультури проводяться в холодну пору року-в спортивному залі, а в теплу пору року на свіжому повітрі - на спортивному майданчику.

Особливу увагу потрібно звернути на забезпечення оптимальних загальних навантажень на дітей, які визначаються сукупністю фізичних, психічних та емоційних показників.

Фізичне навантаження-визначається величиною впливу фізичних вправ які виконуються під час занять на функціональну діяльність усіх органів дитини. Пік таких навантажень повинен припадати під час проведення рухливих ігор в основній частині занять.

Психічні навантаження – це показник впливу фізичних вправ під час занять на психіку дитини (увагу, мислення, уяву, сприймання, волю тощо). Найбільше психічне навантаження повинно припадати на початок основної частини занять, при розучуванні чи виконанні найбільш складних за технікою вправ з основних рухів.

Емоційні навантаження визначають величиною впливу фізичних вправ та емоційний стан дитини. Максимальне емоційне навантаження як правило припадає на рухливі ігри в основній частині заняття.

Оптимальне поєднання всіх навантажень дозволяє забезпечити високу працездатність дитячого організму і не викликає його перевтоми.

Зміцнюючи фізичне здоров’я дитини слід використовувати всі можливі засоби рухової діяльності, поєднуючи традиційні форми організації оздоровчо-фізкультурної роботи з інноваційними оздоровчими технологіями, нетрадиційними методами роботи використовуючи: фітбол гімнастику, пальчикову гімнастику, дихальну та звукову гімнастику,

Гімнастику для м’язів очей, імунна гімнастика, психогімнастика .

Ці технології сприяють удосконаленню функцій рівноваги та рухового контролю, сприяють зміцненню та розслабленню м’язів, використовуються для тренувань серцево-судинної та дихальної систем.

Кiлькiсть переглядiв: 2085