/Files/images/TDaxfLiyJxc.jpg

Пріоритетні завдання на 2023/2024 навчальний рік

Зважаючи на аналіз освітньої роботи за минулий навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, продовжувати роботу педагогічного колективу на 2021-2025 н. рр над науково-методичною проблемою «Формування інноваційної культури педагога як важливого чинника забезпечення якісної освіти, реалізації державних освітніх ініціатив, творчого та гармонійного розвитку особистості дошкільника».

Змістовні напрямки освітнього процесу

1. Створення безпечних умов для всебічного розвитку дошкільника.

2. Самоосвіта та самовиховання як умова успішної діяльності вихователя в сучасних умовах.

3. Пошук оптимальних шляхів щодо розв'язання питання роботи з дітьми та батьками за допомогою новітніх технологій, інтернет-ресурсів.

Річні завдання 2023-2024 н.р.

1. Формування світогляду дошкільників через інтеграцію завдань мовленнєвого, пізнавального, художньо - естетичного розвитку.

2. Удосконалювати професійну компетентність педагогів щодо формування ціннісних орієнтацій особистості через впровадження різних інноваційних форм методичної взаємодії та ІКТ технологій.

3.Розробити Програму розвитку закладу дошкільної освіти з метою оновлення (трансформації) управлінських та освітніх процесів зростання якості освіти.

Методичне забезпечення дошкільної освіти:

1. «Базовий компонент дошкільної освіти в Україні» (нова редакція.) - 2021.

2. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина»- / авт..кол.: Огнев’юк В.О., наук.ред. Бєлєнька Г.В., Половіна О.А., авт.кол. Богініч О.Л., Коваленко О.В., Машовець М.А. та ін. 2020.

3. Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» / наук. Кер. Проекту В.О.Огнев`юк. 2021.

4. Програма «Дошкільнятам — освіту для сталого розвитку». Автори: Н. Гавриш, О. Саприкіна, О. Пометун. 2019 р.

5.Програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку “Казкова фізкультура” / М. М. Єфименко. — Тернопіль : Мандрівець, 2014. — 52 с.

6. "Україна – моя Батьківщина". Парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку \ Олена Каплуновська. - Тернопіль: Мандрівець, 2022.- 72 с.

Базовий компонент дошкільної освіти(Державний стандарт дошкільної освіти) нова редакціяНаказ МОН України від 12.01.2021 № 33 wym-1679840514390

Кiлькiсть переглядiв: 1010